Journal History

Ihya al 'Arabiyah adalah jurnal Pendidikan Bahasa Arab UIN Sumatera Utara yang memuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab dan sastra Arab