KAJIAN ALQURAN DARI MASA KE MASA

Furaisyah Nasution

Sari


Alquran adalah sumber utama hukum Islam hingga kini. Melalui ulama banyak sekali kajian dilakukan dengan dihasilkannya karya tafsir. Namun danya beberapa perbedaan penafsiran di kalangan para ulama yang bermartabat lebih bersifat variatif dan bukan kontradiktif. Sebab dalam menafsirkan ayat-ayat ulama mengacu pada prinsip dan kaedah ‘Ulum al-Quran yang diwariskan secara terpercaya dari generasi ke generasi. Tulisan ini menguraikan perkembangan pengkajian ‘Ulum al-Quran dan Tafsir. Kesimpulannya bahwa kajian terhadap Alquran telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan masih tetap berlangsung hingga sekarang dan masa yang akan mendatang.


Teks Lengkap:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.9876/jia.v2i1.4854

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.